Proizvodno-skladiščni objekt

Opis

Poslovanje podjetja Baron International d.o.o. se v preteklih letih vse bolj izboljšuje. Rasli smo na praktično vseh naših primarnih trgih, najbolj pa smo se fokusirali na krepitev distribucije na hrvaškem trgu, kjer smo povečali naš tržni delež. Prav tako smo uspeli povečati število lastnih blagovnih znamk izdelkov za naše primarne ključne kupce. Zlasti v letih 2017 in 2018 pa smo se pričeli srečevati s številnimi zahtevami kupcev po inovativnih izdelkih, ki pa jih naši dobavitelji ne morejo zagotoviti. Zato smo z lastnim razvojem razvili popolnoma nove programe inovativnih izdelkov, ki jih na trgu še ni.

Osredotočili smo se na „Healthy Snacking“ – trend, ki smo si vzeli za core idejo izdelkov „Better for You“ in razvili naslednje: Simply Balls, Energy Balls in Protein Balls. Fokus je na razvoju Touched by Nature in sekundarno na LBZ-jih. Inovativnost in bodoči razvoj receptur izdelkov se bo fokusiral na probiotike in prebiotike in druge functional food dodatke.

Kot rečeno pa tovrstnih izdelkov ponudniki trenutno ne morejo zagotoviti. Zato smo se odločili za naslednji razvojni korak v podjetju. Z nakupom zemljišča želimo poleg naše primarne dejavnosti distribucije integrirati v podjetje še proizvodnjo – slednje bomo dosegli z izvedbo nameravane investicije Proizvodno-skladiščni objekt. To bo dodatno pripomoglo k dopolnitvi naših storitveno-predelovalnih dejavnosti in povečanju obsega prodaje.

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji: integracija proizvodnje in uvajanje novih proizvodov; uvajanje novih tehnologij in naprednih tehnoloških naprav (investiranje v novo opremo in stroje); širjenje asortimana – nova, širša ponudba proizvodov; prodor k novim kupcem in na nove trge, idr.

Pričakovani rezultati

Z izvedbo nameravane investicije bomo poleg naše primarne dejavnosti distribucije integrirali v podjetje še proizvodnjo. To bo dodatno pripomoglo k dopolnitvi naših dejavnosti in povečanju obsega prodaje. Pri tem bomo upoštevali želje kupcev po najvišji kakovosti izdelkov, dobavljenih ob pravem času in po konkurenčni ceni. Z realizacijo projekta bomo tako postali še bolj konkurenčni, dosegli optimalno zasedenost in učinkovitost proizvodnje v danih razmerah ter poslovali s pozitivnim trendom tudi v prihodnje.

×